Betaling

Grundejerforeningen opkræver det årlige kontingent via betalingsservice
Denne service er gratis for grundejerne. Vi opfordrer alle, der ikke allerede er tilmeldt betalingsservice om at gøre dette.

Nødvendige koder i forbindelse med tilmelding på netbanken (eller via eget pengeinstitut) kan indhentes ved at sende mail til kasseren med oplysning om beboerens navn, vejnavn og nummer.

Ønsker du at betale kontingent ved fast bankoverførsel, kan du bruge nedenstående oplysninger:
Bank: Spar Bank Nord
Reg.nr.: 8123
KontoNr: 0001829564
HUSK!! navn og adresse ved oprettelse, så vi kan registrere din betaling korrekt i systemet.

Endelig kan kontingentet indbetales via det indbetalingskort, som hvert år fremsendes fra betalingsservice.